O spoločnosti PSSR

Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:

  • výkonu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na Slovensku

  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky

  • rozborov mlieka a paternity

  • DNA analýzy zvierat na Slovensku

Aktuálne informácie

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.
Čitať viac…

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava
v súlade s § § 281 – 288 Obchodného zákonníka
vyhlasujú I. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností

Bližšie informácie k stiahnutiu TU

Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel TU.
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie.
Usmernenie k registrácii včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na pracovisku PS SR, š.p. Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina nájdete TU.
Usmernenie k zrušeniu výnimky z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná nájdete TU.
Úradný stránkový deň pracoviska Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat 1x v týždni vždy v stredu v čase od 7:00 do 16:00hod.
Mimo vyhradeného dňa nebude vybavená žiadna stránka.
Adresa:
Plemenárske služby SR, š.p., ÚPZ Žilina
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

On-line prístup k dátam

Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vstúpiť

Aplikácie umožňujúce chovateľom viesť evidenciu hospodárskych zvierat v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Certifikáty kvality