Kontrola úžitkovosti - Hydina a bežce

Vitajte na webovej stránke Kontroly úžitkovosti hydiny a bežcov.
Stránka je určená všetkým odborníkom a priaznivcom zaoberajúcimi sa chovom hydiny a bežcov na Slovensku. Ponúka základné informácie o chovaných druhoch hydiny a bežcov, týkajúce sa biológie, zootechniky chovu a výkonu kontroly úžitkovosti. Prostredníctvom tejto stránky sa Vám budeme snažiť priniesť nové a aktuálne informácie o zvieratách a chovateľoch. Boli by sme potešení ak by Vám priniesla táto stránka aj možné riešenia pre prípadné problémy, alebo otázky. Radi odpovieme a uvítame pripomienky a nápady ako vylepšiť obsah stránky.