Kontrolná činnosť

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: kontrolná činnosť
Platnosť: 28.11.2018
Aktualizácia: polročná
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2018:

Prehlad kontrol DOCX
Smernica DOC
Plán kontrol na VOJ PDF

Databáza kalibrácie mliekomerov dojárni

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Databáza kalibracie mliekomerov dojarni
Platnosť: 28.11.2018
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2018: XLS

Databáza mliekomerov

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Databáza mliekomerov
Platnosť: 28.11.2018
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2018: XLSX

Zoznam využívaného otvoreného softvéru

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.
Platnosť: 31.7.2017
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2017: ODSCSV

Zoznam evidovaných fariem v CEHZ

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Zoznam evidovaných fariem v CEHZ.
Platnosť: 01.02.2018
Aktualizácia: mesačne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 11/2018: CSV

Prehľad centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Prehľad centrálnej evidencie hospodárskych zvierat .
Platnosť: 8.11.2017
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 01-06/2018: CSV

Plnenie rozhodujúcich ukazovateľov finančného plánu

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Plnenie rozhodujúcich ukazovateľov finančného plánu.
Platnosť: 8.11.2017
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 09/2018: CSV

Verejne dostupné aplikačné programové rozhrania

Kontaktná osoba: Martina Lacová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Verejne dostupné aplikačné programové rozhrania
Platnosť: 1.12.2017
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 12/2017: CSV