Sumárne počty a zoznamy fariem

Aktuálne sumárne počty, zoznamy fariem a štatistiky

Aktuálne podrobné sumárne počty zvierat, zoznamy fariem a rôzne štatistiky s históriou nájdete na www.cehz.sk , vo voľnom prístupe k dátam z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, kliknutím na tlačidlo Vstúpte.

Archív sumárnych počtov zvierat a fariem

Sumárne počty zvierat a fariem ku koncu jednotlivých mesiacov za vybraný rok: