CLRM - Akreditované činnosti

Genetické laboratórium pre DNA analýzu zvierat

Hlavnou činnosťou laboratória genetiky je DNA analýza zvierat.

Prinášame Vám najlepšie ceny na trhu. Pri uzatvorení zmluvy garantujeme zvýhodnené ceny na dohodnuté obdobie.

Cieľom práce laboratória je poskytnúť všetkým zákazníkom objektívne a nezávislé testovanie vzoriek a ochranu informácií, pričom jedným z prvoradých cieľov je zabezpečiť presnosť testovania podľa medzinárodných noriem, za využitia vhodných a moderných metód pri skúškach.

Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou Vašej spokojnosti. Sme tu pre Vás už od roku 1993.

Sme jediné laboratórium na Slovensku akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou – SNAS (2005), pre paternitu hospodárskych zvierat a psov a určovanie pohlavia pštrosov a emu. Skúšky sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025:2005

Pre zvýšenie našej odbornosti sme od roku 1995 členom ISAG (International Society of Animal Genetics), kde sa ako aktívny člen zúčastňujeme porovnávacích testov v ktorých sa umiestňujeme v skupine najlepších svetových laboratórií.

Ako jediné laboratórium na Slovensku máme od roku 2010 na základe preukázaných výsledkov akreditáciu pre testovanie rodičovstva medzinárodnou organizáciou ICAR (International Committee for Animal Recording).

Laboratórium genetiky Nitra je súčasťou Plemenárskych služieb SR, š.p. a organizačne patrí pod Účelové plemenárske zariadenie Nitra.

Vykonávame DNA testy pre nasledovné druhy zvierat

DNA test pre hovädzí dobytok

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu hovädzieho dobytka

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU 32,50 € bez DPH.

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • chlpy
 • sperma
 • mlieko
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics), kde sa ako aktívny člen zúčastňuje porovnávacích testov. V porovnávacom teste u hovädzieho dobytka dosahujeme 100 % úspešnosť.

Pri DNA teste u hovädzieho dobytka sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre kone

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu koní

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU 36,67 € bez DPH.

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • hriva
 • sperma
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics), kde sa ako aktívny člen zúčastňuje porovnávacích testov. V porovnávacom teste u koní dosahujeme 100 % úspešnosť.

Pri DNA teste u koní sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre ovce

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu oviec

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU 14,50 € bez DPH.

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • vlna
 • sperma
 • mlieko
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics).

Pri DNA teste u oviec sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre ošípané

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa
 • Testovanie kandidátnych génov pre úžitkové vlastnosti ošípaných:
  Strescitlivosť (RYR), intramuskulárny tuk (H-FABP), tukovosť (IGF2)

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu ošípaných

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU 35 € bez DPH.

Cena pre RYR 15,93 € bez DPH.

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • štetiny
 • sperma
 • tkanivo

Odber vzoriek pre DNA test

Od roku 1995 je laboratórium členom ISAG (International Society of Animal Genetics).

Pri DNA teste u ošípaných sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre psy

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na oboch rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu psov

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU 31,67 € bez DPH.

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • chlpy

Odber vzoriek pre DNA test

Pri DNA teste u psov sa v našom laboratóriu testuje ISAG-om predpísaný súbor mikrosatelitov.

DNA test pre mačky

 • Detekcia dedičného ochorenia PKD DNA testom

Sprievodné tlačivo pre detekciu PKD u mačiek

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU 19,17 € bez DPH.

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • chlpy

Odber vzoriek pre DNA test

Táto činnosť nie je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou.

DNA test pre bežce a vtáky

 • Určenie pohlavia DNA testom

Sprievodné tlačivo pre overenie pohlavia pštrosov
Sprievodné tlačivo pre overenie pohlavia emu
Sprievodné tlačivo pre overenie pohlavia vtákov

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • perie

Odber vzoriek pre DNA test

Dlhoročné skúsenosti nášho laboratória v určovaní pohlavia vtákov DNA testom zabezpečujú rýchle a 100% výsledky.

Naším cieľom je v prvom rade zabezpečiť spokojnosť chovateľa.

Overovanie pohlavia u vtákov nie je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

DNA testy pre holuby

 • Identifikácia jedinca DNA testom
 • Overenie pôvodu potomka porovnaním na rodičov a vydanie osvedčenia o pôvode
 • Zahraničné osvedčenie obsahujúce celý DNA profil zvieraťa
 • Určenie pohlavia
 • Určenie LDHA génu – gén určujúci výkonnostný potenciál pretekárskych holubov

Sprievodné tlačivo pre DNA test holubov
Najlepšia cena na trhu za DNA test 25 eur bez DPH Určenie pohlavia 12,50 eur bez DPH Určenie LDHA génu 12,50 eur bez DPH

Sme tu pre Vás, pre množstevné zľavy a dlhodobejšiu spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt

Materiál pre DNA:

 • krv
 • perie

Odber vzoriek pre DNA test

Dlhoročné skúsenosti nášho laboratória v určovaní pohlavia vtákov DNA testom zabezpečujú rýchle a 100% výsledky.

Pri DNA teste holubov sa v našom laboratóriu testuje 12 mikrosatelitov.

Ostatné činnosti

 • CITES uchovávanie DNA

Sprievodné tlačivo pre overenie pôvodu živočícha

 • Identifikácia jedinca, dravce a jelene

Tieto činnosti nie sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Certifikáty kvality

Kontakt

Ing. Lenka Neupane Mlyneková, PhD.

vedúca ÚPZ a vzdelávacieho pracoviska Nitra – Lužianky
ÚPZ Nitra
adresa Hlohovecká 5, 951 41
obec Lužianky
tel./klapka 037 – 7783 090
mobil 0905 700 951
email lenkamlynekova@pssr.sk