O spoločnosti PSSR

Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:

  • výkonu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na Slovensku

  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky

  • rozborov mlieka a paternity

  • DNA analýzy zvierat na Slovensku

Aktuálne informácie

V aplikácii „Prístup farmára“ boli vytvorené a sprístupnené nové stránky pre priame zadávanie pohybov a udalostí hlásených do systému centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) – www.cehz.sk . Takéto rozšírenie systému nám umožní obmedzenie potreby využívania papierovej formy komunikácie (poštou) medzi farmármi a systémom CEHZ.
Zároveň upozorňujeme na legislatívnu povinnosť naďalej viesť individuálny alebo skupinový register v chove v závislosti od jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v papierovej forme, nakoľko tento nový systém neumožňuje generovať údaje do predmetného registra ale len online vytvoriť a poslať hlásenie o pohybe.

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.
Čitať viac…

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie.

On-line prístup k dátam

Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vstúpiť

Aplikácie umožňujúce chovateľom viesť evidenciu hospodárskych zvierat v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Certifikáty kvality