Riaditeľstvo PSSR, š.p.

názov Riaditeľstvo PSSR, š.p.
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02/ 62319 911
mobil
fax
email pssrba@pssr.sk
Ing. Péter Görözdi
riaditeľ PS SR, š.p.
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02/62319 911 /201
mobil 0905 444 607
fax
email petergorozdi@pssr.sk
Martina Lacová
asistentka riaditeľa
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 911 /201 – 02
mobil 0905 444 606
fax
email martinalacova@pssr.sk
Ing. Marta Dianová
Vedúci úseku plemenárskej biológie
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek riaditeľa
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 206 /210
mobil 0908 719 115
fax
email martadianova@pssr.sk
Ing. Kamil Šulko
Odborný zootechnik pre KÚ HZ
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek plemenárskej biológie
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62240 974 /221
mobil 0915 851 611
fax
email kamilsulko@pssr.sk
Ing. Lukáš Lipovský
Kontrolór sťažností, petícií a pre výkon KÚ HZ
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Úsek plemenárskej biológie
Útvar kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-622 40 974 / 221
mobil 0915 852 265
fax
email lukaslipovsky@pssr.sk
Mgr. Anna Mackovýchová
vedúca ekonomického úseku
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 320 /250
mobil 0915 517 127
fax
email annamackovychova@pssr.sk
Ing. Michal Čierny
vedúci útvaru hospodárskej správy a autodopravy
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar technický
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 209 /253
mobil 0915 852 014
fax
email michalcierny@pssr.sk
Ing. Peter Púš
Referent hospodárskej správy a autodopravy
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar technický
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02- 62319 520/270
mobil 0905 700 946
fax
email peterpus@pssr.sk
JUDr. Ján Lasák LL.M.
Legislatívne služby
riaditeľstvo PS SR, š.p.
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 / 622 43 983
mobil 0903 836 811
fax
email janlasak@pssr.sk
Ing. Emília Vidličková
všeobecný samostatný účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62311131 / 254
mobil
fax
email emiliavidlickova@pssr.sk
Veronika Hanzlíková
finančný účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62 319 625 / 203
mobil
fax
email veronikahanzlikova@pssr.sk
Monika Galbavá
mzdový účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 62 319 914 / 262
mobil
fax
email monikagalbava@pssr.sk
Soňa Mesárošová
mzdový účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62240 691 /261
mobil
fax
email sonamesarosova@pssr.sk
Ing. Jana Kosztúrová
Odborný referent pre personalistiku
riaditeľstvo PS SR, š.p.
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 – 62319 884 /204
mobil
fax
email janakoszturova@pssr.sk
Zuzana Rippová
Referent hospodárskej správy
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02 / 623 19 886 / kl. 205
mobil
fax
email zuzanarippova@pssr.sk
Mgr. Kateryna Demenkova
všeobecný účtovník
riaditeľstvo PS SR, š.p.
Ekonomický úsek
Útvar financií účtovníctva a miezd
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka 02-62319728 / 252
mobil
fax
email katerynademenkova@pssr.sk