Kontakt

názov RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/ 5524 866
mobil
fax 031/ 5522 882
email regionds@pssr.sk, dstreda@pssr.sk

Stránkové dni

PONDELOK  8:00 – 14:00 hod.

Štefan Bognár
Tel.č.: 0907 799 004
Adresa: Gombotášska 5, 929 01 Dunajská Streda

PIATOK  8:00 – 14:00hod.

Jozef Polák
Tel.č.: 0915 852 432
Adresa: Cintorínska 1, 92401 Galanta

PONDELOK  8:00 – 14:00hod.

Ing. Daniel Szuszek
Tel.č.: 0905 700 906
Adresa: Hríbová 33, 945 01 Komárno

PONDELOK  7:00 – 14:30hod.

Margita Balázsová
Tel.č.: 0915 852 435
Adresa: FR Hečku 45, 934 01 Levice

UTOROK  8:00 – 14:00hod.

Zoltán Jakabovics
Tel.č.: 0905 235 100
Adresa: Bernolákovo nám 25, 940 02 Nové Zámky

Ing. Daniel Szuszek
vedúci regionálneho strediska , vedúci konzulent KÚ HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5524 861 /401
mobil 0905 700 906
fax
email danielszuszek@pssr.sk
Zoltán Jakabovič
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD, vlastná úžitkovosť OŠ
VP Nové Zámky
adresa Bernolákovo námestie 25, 940 01
obec Nové Zámky
tel./klapka
mobil 0905 235 100
fax
email zoltanjakabovic@pssr.sk
Attila Pósa
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 194
fax
email
Attila Rózsa
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0905 444 616
fax
email
Eva Števková
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 851 866
fax
email
Jozef Blezsák
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 850 980
fax
email
Jozef Polák
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 432
fax
email
Ladislav Marczell
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 235
fax
email
Margita Balázsová
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 435
fax
email
Peter Molnár
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD, vlastná úžitkovosť OŠ
VP Komárno
adresa Hríbová 33, 945 01
obec Komárno
tel./klapka
mobil 0915 850 982
fax
email
Peter Pasztorek
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 851 341
fax
email
Štefan Bognár
vedúci konzulent KÚ HD, OŠ, HY, BE, vlastná úžitkovosť OŠ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5522 882 /Fax
mobil 0907 799 004
fax
email stefanbognar@pssr.sk
  Andrea Bognárová
  SOE
  RS Dunajská Streda
   
   
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5524 866 /400
mobil 0915 851 067
fax  
email andreabognarova@pssr.sk