Kontakt

názov RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/ 5524 866
mobil
fax 031/ 5522 882
email regionds@pssr.sk, dstreda@pssr.sk

Stránkové dni

UTOROK 8:00 – 15:00 hod.

Tel.č.: 0907 799 004
Adresa: Gombotášska 5, 929 01 Dunajská Streda

PIATOK  8:00 – 14:00hod.

Alexander Keszan
Tel.č.: 0918 500 382
Adresa: Cintorínska 1, 92401 Galanta

PONDELOK  8:00 – 14:00hod.

Ing. Daniel Szuszek
Tel.č.: 0905 700 906
Adresa: Hríbová 33, 945 01 Komárno

PONDELOK  7:00 – 14:30hod.

Margita Balázsová
Tel.č.: 0915 852 435
Adresa: FR Hečku 45, 934 01 Levice

UTOROK  8:00 – 14:00hod.

Zoltán Jakabovič
Tel.č.: 0905 235 100
Adresa: Bernolákovo nám 25, 940 02 Nové Zámky

Ing. Daniel Szuszek
vedúci regionálneho strediska
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5524 861 /401
mobil 0905 700 906
fax
email danielszuszek@pssr.sk
Zoltán Jakabovič
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Nové Zámky
adresa Bernolákovo námestie 25, 940 01
obec Nové Zámky
tel./klapka
mobil 0905 235 100
fax
email zoltanjakabovic@pssr.sk
Attila Pósa
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 194
fax
email
Attila Rózsa
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0905 444 616
fax
email
Eva Števková
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 851 866
fax
email
Jozef Blezsák
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 850 980
fax
email
Ladislav Marczell
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 235
fax
email
Margita Balázsová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 435
fax
email
Peter Molnár
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Komárno
adresa Hríbová 33, 945 01
obec Komárno
tel./klapka
mobil 0915 850 982
fax
email
Csilla Angyal
fakturant – účtovník
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5524 866 /400
mobil 0915 851 067
fax
email andreabognarova@pssr.sk
Alexander Keszan
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Galanta
adresa Cintorínska 1, 92401
obec Galanta
tel./klapka
mobil 0918 500 382
fax
email alexanderkeszan@pssr.sk