Kontrola úžitkovosti - Kozy

Katalógy na nákupné trhy (NT) capov

  • Obsahujú identifikačné a hodnotiace údaje jedinca, ktorý sa na NT po hodnotení výberovou komisiou zaradí ako dospelý jedinec do plemenitby.
  • V katalógu sú nasledujúce údaje o jedincovi: plodnosť, mliekovú užitkovosť matky, výsledné triedy rodičov a ich zaradenie v plemennej knihe.
  • Vytvárajú sa 3 týždne pred termínom NT. Termíny NT určuje ZCHOK. Zvyčajne sa konajú 3 nákupné trhy koncom augusta.
  • Po ohodnotení capa výberovou komisiou sa mu pridelí výsledná trieda, zaradí sa do plemennej knihy a vytlačí sa mu potvrdenie o pôvode. Údaje z nákupného trhu sa vracajú v elektronickej podobe a po ich spracovaní je cap zaradený do databázy ako dospelý jedinec určený pre plemenitbu.
Vstúpiť

Aktuálny katalóg capov spolu s archívnymi katalógmi poskytuje Plemenársky informačný systém

Vstúpiť