Contact

name RS East
address Bayerová 7, 080 01
city Prešov
tel./extension 051/ 7734 624
mobil
fax 051/ 7733 172
email regionpo@pssr.sk, presov@pssr.sk

Office-day work

Po dohode s chovateľom

Marián Kuchta
Tel.č.: 0915 851 457

PONDELOK  7:00 – 15:00 hod.

Bc. Štefan Benej
Tel.č.: 0915 852 248
Adresa: Staničná 2880/3, 06601 Humenné

PONDELOK 8:00 hod. – 13:00 hod.

Milke Branislav
Tel. č.: 0905 700 956
Adresa: Popradská číslo 66, Košice

PONDELOK 7:30hod. – 15:00hod.

Ing. Maroš Spišák
Tel. č.: 0905 700 961
Ing. Tomáš Kitz
Tel. č.: 0908 676 332
Adresa: Hraničná 12, 05801 Poprad

PONDELOK-ŠTVRTOK 7:00 hod. – 15:00 hod.
PIATOK 7:00 hod. – 14:00 hod.

Viktória Andreková
Tel. č.: 051 7734623
Iveta Biedková
Tel. č.: 0905 444 614
Adresa: Bayerova 7, 080 01 Prešov

ŠTVRTOK 9:00 hod. – 12:45 hod.

Ing. František Bujňák
Tel. č.: 0908 676 337
Adresa: Duklianska 48, 052 01 Spišská Nová Ves

PIATOK 7:00 – 11:30 hod.

Dávid Vajda
Tel. č.: 0908 676 335
Adresa: Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Ing. Maroš Spišák
head of regional center
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 700 961
fax
email marosspisak@pssr.sk
Branislav Milke
primary supervisor of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0905 700 956
fax
email branislavmilke@pssr.sk
Bc. Štefan Benej
representative head of regional center
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 852 248
fax
email stefanbenej@pssr.sk
Ing. František Bujňák
supervisor of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0908 676 337
fax
email frantisekbujnak@pssr.sk
Ing. Pavol Telepák
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 852 053
fax
email
Ján Plaskoň
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 633
fax
email
Jaroslav Čečák
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 563
fax
email
Ing. Viktor Šováry
field technician of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0905 700 957
fax
email viktorsovary@pssr.sk
Jozef Hyriak
field technician of animal performance control
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0915 851 293
fax
email
Marián Kuchta
supervisor of animal performance control, field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 851 457
fax
email mariankuchta@pssr.sk
Michal Puškár
field technician of animal performance control
VP Humenné
adresa Gaštanová 3, 06601
obec Humenné
tel./klapka
mobil 0915 291 894
fax
email michalpuskar@pssr.sk
Richard Jurčo
field technician of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0905 700 957
fax
email
Stanislav Hencovský
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0908 676 336
fax
email
Michal Kičinko
field technician of animal performance control
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0915 852 165
fax
email michalkicinko@pssr.sk
Viktória Andreková
invoicer – accountant
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil
fax
email viktoriaandrekova@pssr.sk
Iveta Biedková
economic-administrative employee
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623
mobil
fax
email ivetabiedkova@pssr.sk
Timotej Moskaľ
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 235 101
fax
email timotejmoskal@pssr.sk
Dávid Vajda
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0908 676 335
fax
email davidvajda@pssr.sk
Ing. Tomáš Kitz
supervisor of animal performance control
RS Prešov
adresa Hraničná 12, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0908 676 332
fax
email tomaskitz@pssr.sk
Tomáš Kovka
field technician of animal performance control
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 850 998
fax
email tomaskovka@pssr.sk