Contact

name RS Prešov
address Bayerová 7, 080 01
city Prešov
tel./extension 051/ 7734 624
mobil
fax 051/ 7733 172
email regionpo@pssr.sk, presov@pssr.sk

Office-day work

Po dohode s chovateľom

Ing. Mária Chomjaková
Tel.č.: 0918 500 382
Adresa:

PONDELOK  7:00 – 15:00 hod.

Bc. Štefan Benej
Tel.č.: 0915 852 248
Adresa: Gaštanová 3, 06601 Humenné

PONDELOK 8:00 hod. – 13:00 hod.

Milke Branislav
Tel. č.: 0905 700 956
Adresa: Popradská číslo 66, Košice

PONDELOK 7:30hod. – 15:00hod.

Ing. František Pompura
Tel. č.: 0905 700 958
Ing. Ľudmila Gancarčíková
Tel. č.: 0908 676 335
Adresa: Hraničná 3584/28 05801 Poprad

PONDELOK-ŠTVRTOK 7:00 hod. – 15:00 hod.
PIATOK 7:00 hod. – 14:00 hod.

Anna Kopuncová
Tel. č.: 0915 851 949
Helena Kusková
Tel. č.: 0915 852 401
Adresa: Bayerova 7, 080 01 Prešov

ŠTVRTOK 9:00 hod. – 12:45 hod.

Ing. František Bujňák
Tel. č.: 0908 676 337
Adresa: Duklianska 48, 052 01 Spišská Nová Ves

STREDA 7:30 – 14:00 hod.

Pavol Kleja
Tel. č.: 0905 700 957
Adresa: Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Ing. Maroš Spišák
vedúci regionálneho strediska, vedúci konzulent KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0905 700 961
fax
email marosspisak@pssr.sk
Branislav Milke
vedúci konzulent KÚ HD, plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0905 700 956
fax
email branislavmilke@pssr.sk
Štefan Benej
vedúci konzulent KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 852 248
fax
email stefanbenej@pssr.sk
Ing. František Bujňák
vedúci konzulent KÚ OV, KY, plemenársky zootechnik KÚ OV, KY
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0908 676 337
fax
email frantisekbujnak@pssr.sk
Ing. František Pompura
vedúci konzulent KÚ HD
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0905 700 958
fax
email frantisekpompura@pssr.sk
Ing. Mária Chomjaková
vedúci konzulent KÚHD
VP Bardejov
adresa
obec Bardejov
tel./klapka
mobil 0918 500 382
fax
email mariachomjakova@pssr.sk
Ing. Ľudmila Gancarčíková
plemenársky zootechnik KÚ OV, KY, OŠ
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0908 676 335
fax
email ludmilagancarcikova@pssr.sk
Ing. Pavol Telepák
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 852 053
fax
email
Ján Plaskoň
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 633
fax
email
Jaroslav Čečák
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 563
fax
email
Jaroslav Krafčák
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 850 998
fax
email
Jozef Hyriak
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Poprad
adresa Hraničná 3584/28, 058 01
obec Poprad
tel./klapka
mobil 0915 851 293
fax
email
Jozef Iľko
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil 0915 851 735
fax
email
Marián Kuchta
plemenársky zootechnik KÚ HD
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0915 851 457
fax
email mariankuchta@pssr.sk
Marta Quansah
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0908 676 332
fax
email martaquansah@pssr.sk
Michal Puškár
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Humenné
adresa Gaštanová 3, 06601
obec Humenné
tel./klapka
mobil 0915 291 894
fax
email michalpuskar@pssr.sk
Michal Szakala
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Košice
adresa Popradská číslo 66
obec Košice
tel./klapka
mobil 0915 851 725
fax
email michalszakala@pssr.sk
Miroslav Gaduš
plemenársky zootechnik KÚ HD
VP Spišská Nová Ves
adresa Duklianska 48, 052 01
obec Spišská Nová Ves
tel./klapka
mobil 0915 851 340
fax
email
Pavol Kleja
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
VP Stará Ľubovňa
adresa Prešovská 3, 064 01
obec Stará Ľubovňa
tel./klapka
mobil 0905 700 957
fax
email
Stanislav Hencovský
plemenársky zootechnik KÚ HD, OV, KY
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka
mobil 0908 676 336
fax
email
Stanislav Ilenin
plemenársky zootechnik KÚ OŠ, HY, BE, HD
VP Košice
adresa Popradská 66, 040 11
obec Košice
tel./klapka
mobil 0915 852 300
fax
email ileninstanislav@pssr.sk
Helena Kusková
SOE
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7736 423
mobil
fax
email hkuskova@pssr.sk
Anna Kopuncová
SOE
RS Prešov
adresa Bayerova 7, 080 01
obec Prešov
tel./klapka 051 – 7734 623 /900
mobil 0915 851 949
fax
email regionpo@pssr.sk