Kontakt

názov RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048/ 411 38 08
mobil
fax
email regionbb@pssr.sk, bbystrica@pssr.sk

Stránkové dni

PONDELOK 7:30 -11:00 12:00– 14:30 hod.

Renáta Gazdagová
Tel.č.: 0915 851 871 / 048 411 38 08
Adresa: Pod Bánošom 33, 974 11 Banská Bystrica

PIATOK*  8:00 -12:00 hod.

Ing. Alžbeta Žilíková
Tel.č.: +421 915 851 874
Adresa: Kirijevská 22 , 979 01 Rimavská Sobota (budova RVPS Rimavská Sobota )

* okrem piatkov: 30.4.2021, 30.7.2021, 29.10.2021,31.12.2021

Ukončený predaj ušných značiek z dôvodu ukončenia nájmu, predaj presunutý – v pondelok v Banskej Bystrici.

Ing. Daniel Rajčok
vedúci regionálneho strediska
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 700 808
fax
email danielrajcok@pssr.sk
MVDr. Katarína Nemeskürthyová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0905 700 945
fax
email katarinanemeskurthyova@pssr.sk
Žaneta Balciarová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0908 676 324
fax
email
Ing. Alžbeta Žilíková
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0915 851 874
fax
email alzbetazilikova@pssr.sk
Renáta Gazdagová
fakturantka – účtovníčka
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048 – 4113 808
mobil 0915 851 871
fax
email
Ing. jarmila Trčanová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0908 676 331
fax
email jarmilatrcanova@pssr.sk